2016

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Etterutdanningskurs i rigid bronchoskopi og fjerning av fremmedlegmer på forsøksdyr

 

Rikshospitalet, OUS, tors 3.- fred 4. november 2016

Innføring i undersøkelse og behandling av pasienter med vestibulære sykdommer

Høgskolen i Bergen 4. - 5. oktober 2016

Høstmøtet for Norsk Forening for Otorhinolaryngologi og Hode-Hals-Kirurgi

Grand torsdag 27. til lørdag 29.oktober 2016

Nå er årets preleminære program klart!

Frakturkurs

Sparsör, 12. - 14 oktober 2016 

Svensk rhinologisk sällskap

Välkomna till årets SRS-möte i Göteborg 15-16/9 2016

4th Anglo-Scandinavian Meeting

Uppsala 9. - 10.september 2016

Temporalbenskurs

Sparsör 24 - 26.11.16

XIV SKANDINAVISK ØREKIRURGISK MØTE

3. – 6. mars 2016

Ustedalen hotell & resort, Geilo

Chole 2016

10th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery

Edinburg, UK, 5 - 8. juni 2016

9 sider. Side 1 av 1