2018

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Voksentoppseminaret 2018

22. - 23. november, OUS, Oslo

Høstmøtet 2018

Grand 25. - 27. oktober 2018.

24:e FESS-KURSEN I FALUN

22-24:e okt  2018

Basalkurs i endoskopi

Workshop i Endoskopisk Mellomørekirurgi

Akershus Universitetssykehus 26. - 27. april 2018

Skallebasis og bihulekirurgi, tilganger og komplikasjonshåndtering

OUS-Rikshospitalet . Domus Medica-Anatomisalen 7.-8.juni 2018

EAONO2018

COPENHAGEN
JUNE 20-23, 2018

APD Masterclass Bamiou London

6. - 8. mars 2018

NAS 2018

 

Reykjavík, Island den 6-8 juni 2018.

XVI Skandinavisk ørekirurgisk møte

Bardøla Høyfjellshotell

8. 10. mars 2018

Tema: Kolesteatom

10 sider. Side 1 av 1