2018

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Voksentoppseminaret 2018

22. - 23. november, OUS, Oslo

Høstmøtet 2018

Grand 25. - 27. oktober 2018.

Ny ICD-10 kode

H93.25 Auditive prosesseringsvansker (APD)

Utlysning av reisestipend - e-helsekonferanse

Orlando 11.-15. februar 2019

24:e FESS-KURSEN I FALUN

22-24:e okt  2018

Disputas: Israa Abdulrhman Ahmed

Large Auditorium, Main building, Haukeland University Hospital, Tuesday 26 June 2018

Disputas:Tiina Maarit Andersen

Torsdag 21. juni 2018, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28

Basalkurs i endoskopi

Workshop i Endoskopisk Mellomørekirurgi

Akershus Universitetssykehus 26. - 27. april 2018

Skallebasis og bihulekirurgi, tilganger og komplikasjonshåndtering

OUS-Rikshospitalet . Domus Medica-Anatomisalen 7.-8.juni 2018

EAONO2018

COPENHAGEN
JUNE 20-23, 2018

APD Masterclass Bamiou London

6. - 8. mars 2018

NAS 2018

 

Reykjavík, Island den 6-8 juni 2018.

XVI Skandinavisk ørekirurgisk møte

Bardøla Høyfjellshotell

8. 10. mars 2018

Tema: Kolesteatom

14 sider. Side 1 av 1