2019

search

Periode

  • År: Måned:

17 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Vi ønsker å gi dere beskjed om at nå er det mulig å søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Søknadsfrist er 1. oktober.

Dersom dette er interessant for foreningens medlemmer ber vi om at informasjon sendes videre.  

Voksentoppseminaret 2019

Scandic Hotel - St Olavsplass, Oslo 20 - 22.11.19

Høstmøtet 2019

Grand Hotel 24. - 26. oktober 2019

Etterutdanningskurs i audiologi, otologi og otonevrologi Sommarøy 2019

Sommarøy Fredag 30. august – søndag 01. september 2019

Arctic Rhinology 2019

Svolvær, Lofoten, Norway,  September 6-7-2019

Disputas: Daniel Hammenfors

Haukeland sykehus. fredag 7. juni kl 09.15 og 11.15 

Kurs i: Skallebasis og bihulekirurgi-tilganger og komplikasjonshåndtering

8. - 10. mai 2019 Rikshospitalet

Kort tungebånd

Ny veileder for vurdering og behandling av kort tungebånd hos nyfødte.

XV11 Skandinavisk ørekirurgisk møte 2019

Bardøla Høyfjellshotell 7. - 9. mars 2019.

 

Tema: Myringoplastikk

APD konferanse

Ålesund 13-14 mars 2019

Kurs i vestibulære sykdommer 2019

13. - 16. mars 2019

Dr Holms Hotel, Geilo

Norsk forening for søvnmedisin har utarbeidet tverrfaglige anbefalinger for objektive søvnundersøkelser.

Nasjonalt hørselsregistrer 2019

ORL-HNS

Brussels, June 29 - July 3, 2019

Disputas: Jesper Boesen

 22. nov. 2018 13:15, Monrad Krohns Aud, D5.4033, Sognsvannsveien 20

Prøveforelesning:  22. nov. 2018 10:15, Monrad Krohns Aud, D5.4033, Sognsvannsveien 20

14th Head & Neck Cancer Symposium

Amsterdam 4. - 5. april 2019

 

Disputas: Peder Aabel

16. nov. 2018 13:15, Auditorium, Nye Nord, Akershus universitetssykehus

17 sider. Side 1 av 1