APD konferanse

Ålesund 13-14 mars 2019

APD i et helhetlig perspektiv- fra utredning til tiltak

Barn kan fremstå som hørselshemmede til tross for normal hørsel ved standardisert testing. Øret oppfatter lyden, men hjernen klarer ikke tolke lydsignalene ved vanskelige lytteforhold. Auditive prosesseringsvansker (APD) er en fellesbetegnelse på lyttevansker som skyldes en dysfunksjon i hjernens evne til å tolke auditiv informasjon. APD kan forekomme hos både voksne og barn.

Tverrfaglighet, helhetstenkning og ivaretagelse av barn med APD er nøkkelord for denne konferansen. Europeisk forståelse settes i sammenheng med norsk praksis, hjernens kompleksitet belyses og lyttevanskene illustreres fra brukerperspektiv.

Konferansen er rettet mot pårørende, fagpersonell og brukergrupper, og avslutter prosjektet ”Når barn hører, men ikke lytter”, som har utviklet skriftlig informasjonsmateriale om barn med APD (Extra/HLF).


Trykk her for informasjon og registrering