Disputas: Daniel Hammenfors

Haukeland sykehus. fredag 7. juni kl 09.15 og 11.15