Kurs i: Skallebasis og bihulekirurgi-tilganger og komplikasjonshåndtering

8. - 10. mai 2019 Rikshospitalet

Programmet og påmelding er tilgjengelig nå på legeforeningsnettside:

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/3/33518/#tab2