Legeforeningens internasjonale dag

Gardermoen 4.desember 2019