XVIII Skandinavisk ørekirurgisk møte

Røros Hotell 11. -13.mars 2020

Temaet er osikkelplastikk og andre otokirurgiske problemstillinger.

Klikk her for å melde deg på

Se mer info her

De foreløpige tidsrammene for møtet er som følger, og detaljert program vil følge senere:

Onsdag
20.30  Registrering
21.00  Middag
 
Torsdag      
08.00 – 12.00 Faglig program   
12.00 – 13.00  Lunsj     
13.30 – 15.00 Sosial aktivitet i Røros by 
17.00 – 19.00 Faglig program
19.00 – 19.30 Firmapresentasjoner
19.30  Middag

Fredag
08.00 – 13.00 Faglig program og oppsummering
13.00 – 14.00 Lunsj 


Vennlig hilsen på vegne av komiteen

Gyro Conference
Tlf: 6128 7320
onh@gyro.no