Om oss

member

Harald Miljeteig

Leder
Arbeidssted: Harald Miljeteig Øre-nese-hals praksis
Privat mobil: 91172821
Privat telefon: 55 92 43 58
Privat e-post: harmil@online.no

member

Rune Klette

Nestleder
Arbeidssted: Hode- og bevegelsesklinikk - Bodø
Telefon: 75 53 43 20

member

Ivar Bjarmann Vølstad

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus

member

Marit Erna Austeng

Medlem
Arbeidssted: Campus Ahus

member

Wenche Moe Thorstensen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Torunn Forbord

Varamedlem
Arbeidssted: Lovisenberg diakonale sykehus A/S

member

Maria Tyse Aarnæs

Varamedlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF