Organisasjon

Leder

Harald Miljeteig

Arbeidssted: Harald Miljeteig Øre-nese-hals praksis

Mobil: 911 72 821

E-post: harmil@online.no

 

Nestleder

Rune Klette

Arbeidssted: Hode- og bevegelsesklinikk - Bodø

 

Sekretær

Ivar Grønnesby Vølstad

Arbeidssted: Akershus universitetssykehus

Mobil: 957 52 188

E-post: ivar.volstad@gmail.com

 

Kasserer

Marit Erna Austeng

Arbeidssted: Akershus universitetssykehus og Volvat

 

Høringsansvarlig

Wenche Moe Thorstensen

Arbeidssted: St. Olavs Hospital