Organisasjon

Leder
Harald Miljeteig
Arbeidssted: Harald Miljeteig Øre-nese-hals praksis
Mobil: 911 72 821
E-post: harmil@online.no

Nestleder
Rune Klette
Arbeidssted: Hode- og bevegelsesklinikk - Bodø

Sekretær
Ivar Bjarmann Vølstad
Arbeidssted: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Mobil: 957 52 188
E-post: ivar.volstad@gmail.com

Kasserer
Marit Erna Austeng
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus og Volvat

Høringsansvarlig
Wenche Moe Thorstensen
Arbeidssted: St. Olavs Hospital