Infeksjoner

Rådgivende utvalg i laryngologi og foniatri 2011, ved John H. Heimdal, Anne Kristin Aasebøstøl, Turid Omland Rådgivende utvalg for hode-halskreft 2011, ved Helmut Abendstein, Terje Osnes, Olav Jetlund, Stein Lybak Rådgivende utvalg for kvalitetssikring 2011, ved redaktør Veileder for Øre-nese-halsfaget Torgrim Fuhr