Laryngologi/skopier

Rådgivende utvalg i laryngologi og foniatri 2011, ved John H. Heimdal, Anne Kristin Aasebøstøl, Turid Omland Rådgivende utvalg for kvalitetssikring 2011, ved redaktør Veileder for Øre-nese-halsfaget Torgrim Fuhr