Otologi

Ved Per Møller & al, i underartiklene kalt "Otologisk gruppe".  

Utvalg for kvalitetssikring 2011, ved redaktør Veileder for Øre-nese-halsfaget Torgrim Fuhr