LISBUP

Velkommen!

Lisbup_Logo

En fagmedisinsk forening for utdanningskandidater i Barne- og Ungdomspsykiatri.


Legeforeningens landsstyre vedtok lovendringer 30.5.2018 med formål å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen. I denne forbindelse skal det opprettes et Faglandsråd. Valget av representanter er nylig gjennomført. Hver spesialitet stiller med et antall medlemmer avhengig av antall medlemmer i den fagmedisinske foreningen. 

BUP er godt representert i yngreleger.no

Forside tekstbok

Gratis lærebok i Barne- og Ungdomspsykiatri

Epost: lisbup@gmail.com
Twitter: