Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

11 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Obligatorisk Nevropsykiatrikurs i BUP

Det nye Emnekurs i nevropsykiatri (BUP) er obligatorisk for LIS i ny ordning, og valgfritt i gammel ordning. Spesialister er også velkomne til å søke.

Hva er en Barne- og Ungdomspsykiater?

Video om hva en barne- og ungdomspsykiater er

Årsmøtepapirer 2019

Program BUP-dagene

BUP-dagene 2019 - Den nye legerollen i BUP  

Hvordan utvikler vi rollen i tråd med spesialistutdanning og pakkeforløp?  Hva er BUP-legens rolle når den unge ruser seg?

"BUP-dagene"-2019

Den nye legerollen i BUP - Hvordan utvikler vi rollen i tråd med ny spesialistutdanning og pakkeløp? Vi fordyper oss i Bup-legens rolle når den unge ruser seg og det generelle emnet ruslidelser.

NBUPFs Hederspris til Sissel Øritsland

NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken

NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken.

Barne og Ungdomspsykiater utvent til ridder

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita Inger Helene Vandvik, Slependen, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse - utdeling av pris

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning har i anledning av 30 -årsjubileet for stiftelsen i 2017 delt ut tre priser.

Nettkurs "Doping blant ungdom"

I  november ble nettkurset "Doping blant ungdom" lansert på Legeforeningen sine sider. Dette er et samarbeids-prosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge, hvor Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling også har kommet med faglige bidrag.

Pakkeforløp

Helsedirektoratet inviterte i januar til deltagelse i arbeidet om å utforme pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening deltok på et møte og rådslag etter arbeidsgruppene var ferdige. 

11 sider. Side 1 av 1