Oppdatert informasjon fra Norsk barnekirurgisk forening finner du på www.barnekirurgi.no.