Foreldreinformasjon

Her ligger informasjonmateriell om flere vanlige sykdommer hos barn. Dette er informasjon som enkelt kan skrives ut for å gis til foreldre og andre pårørende. Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med Kvalitetsutvalget i Norsk Barnelegeforerening.

Klikk på dokumentet i høyre marg for å skrive ut.

Foreldreinformasjon om barn med medfødte hjertefeil fra Barnehjerteseksjon, Oslo Universitetssykehus her.

Foreldreinformasjon om legemidler til barn finner du på Nasjonalt kompetansesenter for legemidler til barn sine sider.

Foreldreinformasjon om sjeldne diagnoser finner du på Senter for sjeldne diagnoser sine sider. 

Foreldreinformasjon om Diabetes hos barn finner du på diabetesforbundets egne nettsider. 

Foreldreinformasjon om barnevaksinasjonsprogrammet og diverse infeksjoner finner du på folkehelseinstituttets egne nettsider. 

Foreldreinformasjon om astma og allergi finner du på Astma- og allergiforbundets egen nettside.