Forskning

Styret i Norsk Barnelegeforening ønsker å holde fokus på forskningen som foregår ved norske barnavdelinger. Vi har derfor etablert denne siden som skal være en samleside for forskning på barneavdelinger i Norge.

Fra 2017 har styret vedtatt at beste artikkel fra det norske pediatermiljøet skal premieres, og pris deles første gang ut under Vårmøtet i Drammen. Alle artikler med barnelege fra Norge som første- eller sisteforfatter publisert i 2016 kan nomineres til prisen. Kjenner du til en artikkel som er aktuell? Da kan du sende et forslag til forskningspris@barnelegeforeningen.no

Tre jurymedlemmer (Ragnhild Halvorsen, Alf Meberg og Trond Markestad) vil vurdere foreslåtte artikler, og kan også selv foreslå aktuelle artikler. Prisen består av kr 10 000, og prisvinner(e) presenterer det aktuelle arbeidet ved vårmøtet.
Oversikt over mottakere av NBFs forskningspris.  

Nyheter fra forskning

 • Midler til forsking på sykdommer som rammer barn og unge 21.01.2013

  Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge.

 • Utlysning av forskningmidler fra to legater 16.07.2012

  Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke kan dele forskningsmidler.

 • 2 norske studier i Pediatrics 02.01.2012

  2012 begynner bra for med tanke på profilering av norsk pediatrisk forskning internasjonalt. I årets første nummer av Pediatrics er det to norske artikler, begge oppfølgingsstuder av premature.

 • PFI med ny publikasjon i prestisjetungt tidsskrift 24.11.2011

  Yngve Seiersted og medarbeidere har en publikasjon i siste nummer av Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Forskerne viser at reparasjonsproteinet Neil3 har stor betydning for regenerasjon av nerveceller etter fødselsasfyksi.

 • Flere resultater fra "1000 grams studien" i Pediatrics 18.02.2011

  I det siste nummeret av Pediatrics publiseres resultater fra den norske  "1000 grams studien" som viser at prognosen er betydelig dårligere for barn født før gestasjonsuke 26 enn for barn født mellom uke 26 og uke 27.

 • Tidlig intervensjon hos premature barn gir høyere IQ ved 3 og 5 år 18.02.2011

  Marianne Nordhov og medarbeidere ved Universitetet i Tromsø og UNN har vist at barn med fødselsvekt under 2000 g der foreldrene fikk opplæring og samspillsveildening av sykepleier før og etter utskrivelsen har høyere IQ enn der foreldrene har fått standard oppfølging.

 • Sammenheng mellom duktuskirurgi og pusteproblemer 17.01.2011

  Barneleger og Øre-nese-halsleger ved Haukeland Universitssykehus har funnet at en stor gruppe av barn som har fått lukket duktus kirurgisk får strupeproblemer inn  i voksen alder.

 • Dag Moster og medarbeidere om CP i JAMA 27.09.2010

  Dag Moster og medarbeidere publiserer artikkelen "Cerebral palsy among term and postterm births" i det prestisjetunge tidsskirftet JAMA

 • NorCAPITAL inkluderer fortsatt pasienter 15.09.2010

  NorCAPITAL har så langt inkludert 35 pasienter og inkluderer fortsatt pasienter mellom 12 - 18 år med kronisk utmattelse (CFS/ME) i en randomisert, dobbelblind placebokontrollert intervensjon med legemiddelet klonidin.

 • Saugstad tildeles utmerkelse 13.04.2010

  Barnelege Ola Didrik Saugstad tildelse "Märta Philipson Award for Progress in Pediatrics 2010"

 • Aktiv oppfølging med ultralyd kan spare bruk av Frejkas pute 05.01.2010

  I en studie publisert i Pediatrics konkluderer Karen Rosendahl og medarbeidere med at aktiv oppfølging med ultralyd kan forhindre omtrent halvparten av behandlinger med Frejkas pute hos nyfødte med mild hofteleddsdysplasi uten å forlenge varigheten av behandlingen.