Nyheter fra forskning

Her samles nytt stoff om forskning fra norske barneavdelinger. Tips nettredaktøren!

search

Periode

  • År: Måned:

11 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Midler til forsking på sykdommer som rammer barn og unge

Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge.

Utlysning av forskningmidler fra to legater

Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke kan dele forskningsmidler.

2 norske studier i Pediatrics

2012 begynner bra for med tanke på profilering av norsk pediatrisk forskning internasjonalt. I årets første nummer av Pediatrics er det to norske artikler, begge oppfølgingsstuder av premature.

PFI med ny publikasjon i prestisjetungt tidsskrift

Yngve Seiersted og medarbeidere har en publikasjon i siste nummer av Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Forskerne viser at reparasjonsproteinet Neil3 har stor betydning for regenerasjon av nerveceller etter fødselsasfyksi.

Flere resultater fra "1000 grams studien" i Pediatrics

I det siste nummeret av Pediatrics publiseres resultater fra den norske  "1000 grams studien" som viser at prognosen er betydelig dårligere for barn født før gestasjonsuke 26 enn for barn født mellom uke 26 og uke 27.

Tidlig intervensjon hos premature barn gir høyere IQ ved 3 og 5 år

Marianne Nordhov og medarbeidere ved Universitetet i Tromsø og UNN har vist at barn med fødselsvekt under 2000 g der foreldrene fikk opplæring og samspillsveildening av sykepleier før og etter utskrivelsen har høyere IQ enn der foreldrene har fått standard oppfølging.

Sammenheng mellom duktuskirurgi og pusteproblemer

Barneleger og Øre-nese-halsleger ved Haukeland Universitssykehus har funnet at en stor gruppe av barn som har fått lukket duktus kirurgisk får strupeproblemer inn  i voksen alder.

Dag Moster og medarbeidere om CP i JAMA

Dag Moster og medarbeidere publiserer artikkelen "Cerebral palsy among term and postterm births" i det prestisjetunge tidsskirftet JAMA

NorCAPITAL inkluderer fortsatt pasienter

NorCAPITAL har så langt inkludert 35 pasienter og inkluderer fortsatt pasienter mellom 12 - 18 år med kronisk utmattelse (CFS/ME) i en randomisert, dobbelblind placebokontrollert intervensjon med legemiddelet klonidin.

Saugstad tildeles utmerkelse

Barnelege Ola Didrik Saugstad tildelse "Märta Philipson Award for Progress in Pediatrics 2010"

Aktiv oppfølging med ultralyd kan spare bruk av Frejkas pute

I en studie publisert i Pediatrics konkluderer Karen Rosendahl og medarbeidere med at aktiv oppfølging med ultralyd kan forhindre omtrent halvparten av behandlinger med Frejkas pute hos nyfødte med mild hofteleddsdysplasi uten å forlenge varigheten av behandlingen.

11 sider. Side 1 av 1