Midler til forsking på sykdommer som rammer barn og unge

Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge.

Søknad om midler må inneholde:

  1. Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider).
  2. Finansieringsplan for prosjektet med spesifisering av hvordan midlene det søkes om skal disponeres.
  3. CV for prosjektansvarlig.

Søknader om utstyr og driftsmidler vil bli prioritert. Lønnsmidler utbetales kun til svært gode prosjekter.

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Søknad sendes:

Renée og Bredo Grimsagaard’s Stiftelse v/styreleder Kari Lærum. Vestgrensa 25 E. 0851 Oslo.

Søknad kan også sendes elektronisk til: kari.laerum@online.no