Utlysning av forskningmidler fra to legater

Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke kan dele forskningsmidler.

Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt kan det i år deles ut kr 370.000. Lenke.

Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke kan dele ut kr 746.000. Lenke.

Begge har søknadsfrist 15. september 2012.