Aktiv oppfølging med ultralyd kan spare bruk av Frejkas pute

I en studie publisert i Pediatrics konkluderer Karen Rosendahl og medarbeidere med at aktiv oppfølging med ultralyd kan forhindre omtrent halvparten av behandlinger med Frejkas pute hos nyfødte med mild hofteleddsdysplasi uten å forlenge varigheten av behandlingen.

Studien som presenteres i siste nummer av Pediatrics er utført ved Haukeland Universitessykehus og er et sammarbeidsprosjekt mellom radiologisk avdeling og barneavdelingen ved Haukeland og Great Ormond Street Hospital for Children.

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening