Dag Moster og medarbeidere om CP i JAMA

Dag Moster og medarbeidere publiserer artikkelen "Cerebral palsy among term and postterm births" i det prestisjetunge tidsskirftet JAMA

I studien viser forfatterne at risikoen for cerebral parese er lavest hos barn født i uke 40, mens risikoen øker med både avtakende og økende svangerskapsalder. Artikkelen er reslutat av et sammarbeid mellom amerikanske og norske forskere og baserer seg på det norske fødselsregisteret.

Les mer i Tidsskriftet.

Artikklene er tilgjengelig her

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening