Flere resultater fra "1000 grams studien" i Pediatrics

I det siste nummeret av Pediatrics publiseres resultater fra den norske  "1000 grams studien" som viser at prognosen er betydelig dårligere for barn født før gestasjonsuke 26 enn for barn født mellom uke 26 og uke 27.

For barn som ikke hadde utviklet cerebral parese, var blinde eller døve, var betydningen av gestasjonalder på kongnitiv og motorisk funksjon mindre uttalt.

Katrine Tyborg Leversen og medarbeidere undersøkte 306 av en opprinnelig populasjon på 371 barn med fødslesvekt mellom 500 og 999 gram og gestasjonalder mellom 22 og 27 uker født i Norge 1999-2000  ved 5 års alder.

Pediatrics. 2011 Feb 14

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening