NorCAPITAL inkluderer fortsatt pasienter

NorCAPITAL har så langt inkludert 35 pasienter og inkluderer fortsatt pasienter mellom 12 - 18 år med kronisk utmattelse (CFS/ME) i en randomisert, dobbelblind placebokontrollert intervensjon med legemiddelet klonidin.

Forskningsprosjektet NorCAPITAL fokuserer på ungdom 12 – 18 år med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Den viktigste delen av dette omfattende prosjektet er en placebokontrollert, dobbelblindet intervensjon med legemiddelet klonidin (Catapresan®). I tillegg fokuserer prosjektet på:

  • Mulige årsaksforhold/utløsende/disponerende faktorer som infeksjoner og genetikk
  • Kartlegging av sykdomsmekanismer: immunologi, endokrinologi, mitokondriefunksjon, autonom regulering.
  • Kartlegging av smerteopplevelse og hypersensitivitet
  • Pasienterfaringer
  • Kognitive funksjoner og funksjonell MR-undersøkelse (i samarbeid med nevropsykologisk ekspertise)

Prosjektet startet å inkludere pasienter fra 1. mars 2010. Til sammen skal 120 pasienter inkluderes – pr august 2010 er 35 inkludert. Det rapporteres om få bivirkninger som kan knyttes til klonidin, og det har ikke vært registrert noen alvorlige hendelser. Pasientene og deres foresatte opplever deltakelse i prosjektet som nyttig.

Ungdom med CFS/ME utredes og veiledes av mange forskjellige instanser og profesjoner innenfor helsevesenet.

Vi ønsker at flest mulig av disse ungdommene og deres familier skal kjenne til og få tilbud om å delta i forskningsprosjektet.

Vi tillater oss derfor å be hver enkelt av dere om å bringe denne informasjon videre til alle aktuelle pasienter/foreldre.

Vedlagt vår kortfattede ”informasjon til helsepersonell og pasienter” samt ”søknad om prosjektdeltagelse”.  Mer informasjon finnes på våre nettsider, www.rikshospitalet.no/cfs.

Vi er overbevist om at prosjektet vil bringe ny og viktig kunnskap knyttet til CFS/ME generelt og spesielt hos ungdom.

Takk for hjelpen!

Vegard Bruun Wyller
Lege, førsteamanuensis dr. med.
Prosjektleder

Dag Sulheim, Lege, stipendiat
Even Fagermoen, Lege, stipendiat
Anette Winger, Sykepleier, stipendiat
Berit Njølstad, Ergoterapeut