Sammenheng mellom duktuskirurgi og pusteproblemer

Barneleger og Øre-nese-halsleger ved Haukeland Universitssykehus har funnet at en stor gruppe av barn som har fått lukket duktus kirurgisk får strupeproblemer inn  i voksen alder.

Ola Drange Røksund, Thomas Halvorsen og John-Helge Heimdal

I en studie på langtidsoverlevere i en populasjon av barn med fødselsvekt under 1000 gram/28 uker født mellom 1982 og 1985 fant man at 7 av tretten barn som hadde blitt operert for åpen duktus i nyfødtperioden hadde venstresidig stemmebåndsparese. I studiene, som ble publisert i Pediatrics i desember 2010, fant man at de fleste hadde hatt kronisk obstruktivt besvær i nyfødtperioden og anstrengelsesrelatert pustebesvær i voksen alder.

Les mer i Tidsskriftet.

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening