forskere@barnelegeforeningen.no

NBF har opprettet en egen e-postadresse som kan benyttes for å kontakte forskere og forskningsinteresserte på norske barneavdelinger.

Det er mange som driver med forsking knyttet til barn og barnesykdommer i Norge.  Vi har laget e-postadressen forskere@barnelegeforeningen.no. Mottakerne av e-post til denne adressen er kontaktpersoner på flere av de norske barneavdelingene. Kontaktpersonen(e) skal ha oversikt over den forskingen som foregår på avdelingen slik at informasjon kan videreformidles til alle som trenger den. Listen kan selvfølgelig endres og oppdateres ved behov, og  den er desverre ikke fullstendig enda. Send e-post til pedweb@barnelegeforeningen.no. Det er ikke noe problem, snarere en fordel, å ha flere kontakter ved hver avdeling.

Last ned liste over mottager. (Pr. 6. februar 2012) Krever innlogging.