Interessegrupper

Her finner du oversikt over interessegruppene under Norsk barnelegeforening. 

Oversikt over Interessegruppeledere og deres kontaktinformasjon.

Du kan nå ledere for alle interessegruppene samlet på følgende epost: ig_ledere@barnelegeforeningen.no 

Interessegruppen for barnekardiologi

Interessegruppe for barnenevrologi og habilitering

Interessegruppe for endokrinologi og metabolisme, Norsk barnelegeforening

Interessegruppe for gastroenterologi og ernæring, Norsk barnelegeforening

Interessegruppe for hemtologi og onkologi, Norsk Barnelegeforening

Interessegruppe for infeksjoner og immunologi, Norsk Barnelegeforening

Interessegruppen for medfødt metabolsk sykdom, Norsk Barnelegeforening ble opprettet på Vårmøtet i Førde 2011.

Interessegruppe for nyfødtmedisin i Norsk barnelegeforening

Interessegruppe for nefrologi, Norsk barnelegeforening

Interessegruppe for ungdomsmedisin, Norsk barnelegeforening.

Interessegruppe for revmatologi, Norsk Barnelegeforening

Interessegruppe for sosialpediatri, Norsk barnelegeforening

Interessegruppen for lungesykdommer, Norsk barnelegeforening.

Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF) er en norsk interessegruppe bestående av neonatologer, obstetrikere, nyfødtsykepleiere og jordmødre.

______________________________________________________________

Mer om emnene