DUCTUS

Barnekardiologisk interessegruppe

Forskningsstiftelsen i FFHB har lyst ut totalt kr.750.000 av forskningsmidler for tildeling i 2019. Utlysningen finnes på nettsidene til FFHB. I år er det formulert tre fokusområder: neuroproteksjon, rytmeforstyrrelser reltaert til medfødt hjertefeil og føtal kardiologi (gravide). Søknadsfristen er 26.august 2019.