Samling av offisielle tyske barnekardiologiske retningslinjer (på engelsk) publisert i Cardiology in the Young

Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische KardiologieDen tyske foreningen for barnekardiologi (Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie) har publisert sine retningslinjer for behandling og oppfølging ved medfødte hjertefeil ( på engelsk) som et supplement til Cardiology in the Young.

Den eksakte webadressen (doi) er:
https://doi.org/10.1017/S1047951116001955

Lesing og nedlasting av hele dokumentet krever brukertilgang til CitY. Men dokumentet kan nok bestilles som en vanlig tidsskriftartikkel via et sykehusbibliotek.