Nytt på www.guch.info

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Internasjonale faglige websider om GUCH

ACHD Learning Center.org er en ny spennende nettside for fagfolk med omfattende informasjon omkring vøksne med medfødte hjertefeil.

Medfødte hjertefeil på ESC kongress 2012

Et referat med personlige inntrykk og anbefalt lesing fra ESC kongressen i München 25.-29. august 2012

Gjenopplev det 21. nordamerikanske GUCH-møte 2011 på internett

De beste foredragene og sessions fra den årlige nordamerikanske konferansen om voksne med medfødte hjertefeil er nå lagt ut på nettet til fri og gratis bruk. Du kan se korte og lange foredrag innen sentrale emner av GUCH-omsorgen.

Foreningen Voksne med medfødt hjertefeil

Visste du at det finnes en pasientforening for voksne med medfødte hjertefeil? 2010 ble søsterforeningen til FFHB (Foreningen for hjertesyke barn) dannet.Forening Voksne med medfødt hjertefeil

GUCH-websider under DUCTUS (www.guch.info)

Framskritt innen hjertekirurgi de siste 50 årene har tvunget fram utviklingen av fagfeltet som omfatter omsorg for en "ny" pasientgruppe. Den ikke-kirurgiske oppfølging og behandling av voksne med medfødte hjertefeil er et fagfelt som deles av barnekardiologer og voksenkardiologer med spesialinteresse.

5 sider. Side 1 av 1