Foreningen Voksne med medfødt hjertefeil

Visste du at det finnes en pasientforening for voksne med medfødte hjertefeil? 2010 ble søsterforeningen til FFHB (Foreningen for hjertesyke barn) dannet.Forening Voksne med medfødt hjertefeil

Foreningen er under oppbygning og deler kontor med Foreningen for hjertesyke barn i Oslo sentrum.

Mer informasjon finner du på www.vmh.no

Mer om emnene