GUCH-websider under DUCTUS (www.guch.info)

Framskritt innen hjertekirurgi de siste 50 årene har tvunget fram utviklingen av fagfeltet som omfatter omsorg for en "ny" pasientgruppe. Den ikke-kirurgiske oppfølging og behandling av voksne med medfødte hjertefeil er et fagfelt som deles av barnekardiologer og voksenkardiologer med spesialinteresse.

Klikk her for å komme til GUCH-sidene.

Til denne websiden med informasjon om voksne med medfødte hjertefeil fra barnekardiologisk interessegruppe kan du komme enkelt ved å bruke www.guch.info.