Barnekardiologiske sentre internasjonalt

Her finner du lister som andre pasientforeninger, kommersielle nettaktører og barnekardiologiske organisasjoner publiserer på internett med adresser til sykehus med barnekardiologisk og/eller barnehjertekirurgisk tilbud.

Da vi som redaktører ikke kan påta oss å vedlikeholde en slik liste, må vi stole på at disse adresselistene er korrekte og oppdaterte. Vi kan ikke gi noen form for garanti for innholdet.

 

Listen over sentrene i hele Europa som utdanner barnekardiologer
(publisert av AEPC, foreningen av europeiske barnekardiologer)

Barnekardiologiske og barnehjertekirurgiske avdelinger på sykehus i USA og Canada (samt i noen andre land)
(publisert av Congenital Heart Information Network i USA)

Barnekardiologiske sentre over hele verden
(publisert av en kommersielle aktør: "OnlineMedicalTourism")

Barnekardiologiske og barnehjertekirurgiske sentre internasjonalt
(publisert av Health-Tourism.com)