Nyheter - ductus.no

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Utlysning av prosjektmidler for 2019 fra FFHBs Forskningsstiftelse

Forskningsstiftelsen i FFHB har lyst ut totalt kr.750.000 av forskningsmidler for tildeling i 2019. Utlysningen finnes på nettsidene til FFHB. I år er det formulert tre fokusområder: neuroproteksjon, rytmeforstyrrelser reltaert til medfødt hjertefeil og føtal kardiologi (gravide). Søknadsfristen er 26.august 2019.

Sean Wallace disputerte om "Relative blood flow measurements and monitoring during interventional paediatric cardiac catheterisation"

Sean Wallace

Disputas fant sted 30. juni 2016 på Rikshospitalet

Jarle Jortveit disputerte om "Mortality in children with congenital heart defects."

Prøveforelesning og disputas fant sted 16. juni 2016 på Rikshospitalet

Christian Neukamm disputerte om "Bovine pericardial heart valves as a pulmonary valve replacement"

Prøveforelesning og disputas fant sted 15. juni 2016 på Rikshospitalet

Stønadspraksis for hjertesyke barn og deres familier

Styre i barnekardiologisk interessegruppe har ved leder Asle Hirth i samarbeid med Barneklinikken i Bergen og i dialog med styret og hele interessegruppen laget et dokument for å fremme enhetlig praksis i Norge rundt stønader og trygdeforhold for hjertesyke barn og deres foresatte.

Nye foreldreinformasjonssider fra FFHB

I løpet av desember 2013 publiserer FFHB nye diagnosekapitler og annen foreldreinformasjon som erstatter den velkjente "Hjerteskolen"

Flere og oppdaterte foreldreinformasjonsskriv fra OUS

Vi har lagt ut flere informasjonsskriv fra nyfødtseksjonen og Barnehjerteseksjonen på OUS rettet mot foreldre med barn som har medfødt hjertefeil.

Sjekk siste nytt på Ductus

Velkommen til de nye nettsidene

Sidene er under utvikling, og funksjonaliteten vil bedres etter hvert.

Interimstyret i Barnekardiologisk interessegruppe

Interimstyret ble valgt 18.1.2012

10 sider. Side 1 av 1