Christian Neukamm disputerte om "Bovine pericardial heart valves as a pulmonary valve replacement"

Prøveforelesning og disputas fant sted 15. juni 2016 på Rikshospitalet

Utklipp fra UiO sine nettsider:

 

Cand.med. Ernst Christian Neukamm ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bovine pericardial heart valves as a pulmonary valve replacement. A selection from an 8 year-period of pulmonary valve replacement and a cross-sectional follow-up of a biological valve, assessed with an established and new methods.

Prøveforelesning over oppgitt emne: Fallots tetrade - diagnostikk og behandling.    
Disputas:  15. jun. 2016 12:00

Sammendrag
Den kommersielle klaffen Perimount(TM) viste utmerkete resultater etter operasjonen slik at en vurdering også etter fem år ble gjennomført. 91 % av alle pasienter hadde ikke behov for en ny operasjon og var i livet etter fem år. Ung alder ble identifisert som risiko faktor for tidlig degenerasjon. Det kunne ikke vises at Perimount(TM) klaffer er bedre enn andre metoder. Lengre oppfølging ble anbefalt for å kartlegge langtidsresultater. Ultralydmetoden som databasert rekonstruerer hjerte tredimensjonalt, VentriPoint(TM), ble sammenliknet med gullstandarden magnetresonanstomografi (MRT). Metoden kunne brukes i alle undersøkte pasientene og ga gode resultater for å bestemme størrelsen av høyre side av hjerte (EDV). Metoden kan anbefales i pasientoppfølging ved mistanke om et forstørret høyre hjerte.Alle metoder og resultater for en pulmonalklaffeerstatning ved Rikshospitalet fra året 2000 til 2008 ble undersøkt.I sin avhandling ”Bovine pericardial heart valves as a pulmonary valve replacement. A selection from an 8 year-period of pulmonary valve replacement and a cross-sectional follow-up of a biological valve, assessed with established and new methods” har Ernst Christian Neukamm og medarbeidere undersøkt bruken av erstatninger av pulmonalklaffen samt en ny ultralyd metode for å vurdere høyre side av hjertet.Ved medfødte hjertefeil eller pga. degenerasjon kan nødvendigheten forekomme å erstatte hjerteklaffen under lungene. De kirurgiske resultatene er meget bra, men varigheten en kunstig klaff forblir velfungerende er begrenset.Perimount(TM) hjerteklaffer som erstatning av pulmonalklaffen og en ny ultralyd metode for å vurdere høyre side av hjertet.