Stønadspraksis for hjertesyke barn og deres familier

Styre i barnekardiologisk interessegruppe har ved leder Asle Hirth i samarbeid med Barneklinikken i Bergen og i dialog med styret og hele interessegruppen laget et dokument for å fremme enhetlig praksis i Norge rundt stønader og trygdeforhold for hjertesyke barn og deres foresatte.

Dokumentet er utarbeidet i 2014/2015 og er publiseret i sin første versjon i april 2015. Framtidige oppdateringer vil måtte ta hensyn til endringer i regelverk og/eller praksis hos NAV og andre ansvarlige instanser. Dokumentet er ment å være rådgivende og det må selvsagt alltid tas forbehold om særskilte individuelle forhold.

Last ned dokumentet om stønader: