Interessegruppemøter

Neste møte i barnekardiologisk interessegruppe vil bli holdt i tilslutning til samarbeidsmøtet på OUS Rikshospitalet 7.6.2012.