Samarbeidsmøter (OUS)

De barnekardiologiske samarbeidsmøtene er primært for barneleger som arbeider med hjertesyke barn, men er åpne for alt helsepersonale med interesse for dette fagfeltet. Møtene arrangeres med uregelmessige mellomrom, vanligvis et par ganger pr. år. Invitasjon sendes til dem som har tegnet seg som medlem i interessegruppen, til de enkelte barneavdelinger og til øvrige enkeltpersoner som har vist interesse for barnekardiologi.

Møtene holdes på Rikshospitalet på ettermiddagstid, Enkel servering.
Den enkelte deltager må selv ordne transport og eventuelt opphold.

Neste samarbeidsmøte: 13. november 2014