Hematologi og onkologi

Interessegruppe for hemtologi og onkologi, Norsk Barnelegeforening

Leder: Maria Gunnes, HUS. maria.winther.gunnes@helse-bergen.no
Styremedlem: Marta M. Dirdal, OUS
Styremedlem: Ida Knapstad, Drammen

Her finner du handlingsprogram for sigdcelleanemi og handlingsprogram for thalassemi med kontrollskjema og transfusjonstabell. Revidert 2012.