Handlingsprogram for thalassemi og sigdcelleanemi

Her finner du handlingsprogram for sigdcelleanemi og handlingsprogram for thalassemi med kontrollskjema og transfusjonstabell. Revidert 2012.

Av Marit Hellebostad 2007, revidert 2012.

Handlingsprogram for thalassemi av Marit Hellebostad 2007, revidert 2012.

Av Elisabeth Siebke, revidert 2012

Av Elisabeth Siebke, revidert 2012