SPIRO

Interessegruppen for lungesykdommer, Norsk barnelegeforening.

Interessegruppen for lunge- og allergisykdommer har ligget nede i lang tid og skal nå gjenopplives. Nettsiden er under utvikling. Ny leder for interessegruppen er Suzanne Crowley: suzcro@ous-hf.no

Informasjonen om enkelte styremedlemmer er foreløpig ufullstendig. 

Internasjonale og nordiske kongresser.

Vegard Hovland disputerte om "Asthma heterogeneity through childhood; beginnings and outcomes" den 20 april 2015.
  

 

Hege Clemm disputerte om "Exercise Capacity after extremely preterm birth - Development from childhood to adulthood" den 28 august 2015.

 

Håvard Skjerven skal disputere om "Treatment of bronchiolitis; the role of respiratory viruses and allergic disease" den 21 juni 2016. Prøveforelesning kl 10.15 og disputas kl 13.15 i Store Auditorium, Ullevål Sykehus

Formålet med interessegruppen

Styret for interessegruppen

Webredaktør:
Suzanne Crowley,
E-post: suzcro@ous-hf.no

Retningslinjer

Nyttig informasjon

Diskusjonsfora