Medfødt metabolsk sykdom

Interessegruppen for medfødt metabolsk sykdom, Norsk Barnelegeforening ble opprettet på Vårmøtet i Førde 2011.

Styre:

  • Yngve Thomas Bliksrud, leder  yngve.thomas.bliksrud@oslo-universitetssykehus.no
  • Terje Rootwelt (Oslo Universitetssykehus)
  • Magnhild Rasmussen (Oslo Universitetssykehus)
  • Eirik Vangsøy Hansen (Haukeland Universitetssykehus)
  • Siren Berland (St. Olavs hospital/ Haukeland Universitetsykehus