Doktorgradsarbeid

Her finner du aktuelle PhD arbeid med linker

search

Periode

  • År: Måned:

18 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Hans Jørgen Guthe disputerer fredag 29.april

NPF ønsker lykke til!

Lungehelse etter ekstremt for tidlig fødsel

Maria Vollsæter disputerer fredag 22. april.

Multiresistente bakterier i nyfødtintensivavdelinger

Siren Rettedal disputerer i morgen. NPF ønsker lykke til.

Unge voksne med moderat lav fødselsvekt klarer seg godt

Morten Duus Odberg disputerer torsdag 14. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Lav Fødselsvekt, unge voksne: Mental og somatisk helse”.


Hvordan går det med ekstremt for tidlig fødte barn?

Katrine Tyborg Leversen disputerte fredag 23. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Alvorlige fødselsskader hos kvinner

Elham Baghestan disputerte 16. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Epidemiological aspects of obstetric anal sphincter injuries. A population-based study in Norway.”

Svangerskap hos kvinner med epilepsi

Har kvinner med medikamentbehandlet epilepsi økt risiko for påvirkning av svangerskapet? Er nyere epilepsimedisiner skadelige for forsteret? Ingrid Borthen skal forsvare sin avhandling "Maternal epilepsy and pregnancy outcomes” torsdag 15 desember 2011. Les mer om avhandlingen her.

Resuscitering av nyfødte

Cand.med. Anne Lee Solevåg forsvarer fredag 9. desember 2011 sin avhandling "Alternative approaches to newborn resuscitation-with emphasis on compression to ventilation ratio in an experimental pig model of neonatal asphyxia? Sted: Store auditorium 12.15, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Fosterets pustebevegelser

Miriam Kim Nyberg disputerte fredag 18. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Haemodynamics of fetal breathing movements: An ultrasound study on the umbilical and caval veins”.

Spedbarnets størrelse påvirker dødeligheten

De som er født små, har høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom som voksne. Det gjelder både jentebarn og guttebarn. Høy fødselsvekt hos gutter er assosiert med økt risiko for å dø av kreft som voksen.

Redusert hjertefunksjon hos nyfødte påvises med ny ultralydteknikk

Metodene tilgjengelig for å vurdere hjertets funksjon hos nyfødte har til nå vært svært begrensede.

Hvordan påvirkes barnet av preeklampsi?

Barnelege Kristin Brække ved Ullevål Universitetssykehus disputerte september 2007 med avhandlingen Preeclampsia - biomarkers in fetal circulation. Oxidative stress, inflammation, homocysteine and angiogenic factors.

Betydning av forhold rundt fødselen for helse ved 18 års alder

Martha Gunn Eide disputerte 20. desember 2006 for dr med-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Associations of Perinatal Conditions with Adult Body Size and Intelligence: A Register-based Cohort Study in Norway 1967-1999.

Lungefunksjon hos barn og ungdom som ble født ekstremt for tidlig

Thomas Halvorsen
Haukeland Universitetssykehus,
Barneklinikken, Bergen

Overlevelsen blant ekstremt for tidlig fødte barn (premature) har økt dramatisk de siste tiårene. Disse barna tilbringer store deler av fosterlivet utenfor mors liv. Hos de fleste utsettes lungene for respiratorbehandling og langvarig hyperoxi. Langtidskonsekvenser av dette er lite kjent. I denne studien ved Barneklinikken i Bergen har man blant annet undersøkt lungefunksjon hos premature som nærmer seg voksen alder.

Konsekvenser av prenatal diagnose av medfødte misdannelser

Dr. med. Hans Skari.
Disputas dato: 29.03.06 UiO
Hovedveileder for prosjektet: Ragnhild Emblem.
Avhandlingen utgikk fra Barnekirurgisk seksjon,
Kirurgisk Klinikk l, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Oppdagelse av hjertefeil i en uslektert populasjon av 42 381 foster

Eva Tegnander
Nasjonalt Senter for Fostermedisin,
St Olavs Hospital, Trondheim

Svangerskapsalder og fostervekst

Å bestemme fosterstørrelse, fosteralder og fostervekst er en sentral del av svangerskapsomsorgen. Det er viktig at en ved slike vurderinger anvender adekvate referanseverdier som er utarbeidet for disse formålene og beregnet på den populasjonen de skal brukes.

Medfødt hypotyerose

18 sider. Side 1 av 1