Antiepileptiske medikamenter i svangerskapet

Gyri Veiby disputerte fredag 22. november 2013 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Outcome in children born to mothers with epilepsy. Register-based studies on the teratogenicity of antiepileptic drugs”. NPF gratulerer!