Ultralydmålingar med redusert intensitet i svangerskapet

Ragnar Kvie Sande disputerte mandag 17. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: 
”Safe and Sound – the effect of ultrasound power on foetal measurements”.