Kurs og møter

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

36th Miami Neonatology 2012

Sjekk ut møte i Miami 31. oktober til 3. november.

link til hjemmeside

Nordisk Jordmorforbund 19. Kongress

Den norske jordmorforening er vertskap for Nordisk Jordmorkongress i Oslo, 13. - 15. juni 2013.

Se link for program

Neonatal Update 2012

 

Neonatal Update 2012

Sjekk ut link til Neonatal Update som arrageres 3.-7. desember. Les mer om programet som inneholder forelsninger og workshops!

111th World Congress of Perinatal Medicine

11th World Congress of Perinatal Medicine
June 19-23, 2013
Moscow, Russia

http://www.mcaevents.org/t/01/wcpm2013-1/index.aspx


 

7th World Congress of Perinatal Medicine

7th World Congress of Perinatal Medicine
in Developing Countries


29-31 March, 2012

Alexandria, Egypt

 

http://www.wcpmalex2012.com/

Fagseminar om oppfølging av mennesker i sorg og krise etter dødsfall

Fagseminaret ”Når blir sorg en sykdom?” henvender seg til alle som i sitt yrke møter mennesker i sorg og krise etter å ha opplevd at et barn eller andre nære dør. I 2012 arrangeres seminaret i Bodø 3. mai og Tromsø 4. mai. Det har allerede vært avholdt seminar i Bergen 14. mars. Link til programEAPS

4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies - EAPS 2012 | October 6-9, 2012, Istanbul, Turkey

Vårmøte i Norsk Barnesmerteforening

Norsk Barnesmerteforening arrangerer vårmøte i Oslo 10-12 mai. .

Helt - og ikke stykkevis og delt

Barnesykepleierforbundet NSF og Ja til lindrene enhet og omsorg for barn arrangerer Vårkonferanse " Helt - ikke stykkevis og delt" i Kristiansand 12-13 april.

Les mer her om konferansen

Kan helsepersonell fremme helse?

         

"Ny medisinsk kunnskap kan revolusjonere vår kurative tenkning". Her finner du det innholdsrike programmet til symposiet på Ahus 19-20 april. Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus ønsker velkommen.                                                                 

10 sider. Side 1 av 1

Perinataldagene 11-13. November 2014 med Hurtigruten fra Trondheim til Tromsø.