De 25. Norske Perinataldager

Her finner du viktig og nyttig informasjon om årets begivenhet! Foreløpig program blir oppdatert ved endringer, følg med!

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Verdig markering av De. 25 Norske Perinataldager!

Årets Perinataldager i Oslo er over, en verdig feiring av 25 år gammel jubilant! Det var et fullpakket arrangement med forkurs, internasjonale og nasjonale forelesere, kunstneriske innslag og gode kollegaers samvær. Lokal komite skal være veldig fornøyd! Les mer om hva som skjedde i Oslo 7-9 november 2012, og klikk her for å lese frie foredrag Pediaterdagene 2012

Innkalling til generalforsamling 2012

Det innkalles til generalforsamling for Norsk Perinatalmedisinsk Forening. Sted: Den Gamle Festsal, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47.              Tid: Onsdag 7. November 2012, klokken 17.30

Forkurs til De 25. Norske Perinataldager

Forkursprogrammet til årets Perinataldager er på plass. Gå ikke glipp av denne muligheten til å delta på workshop med topp internasjonale forelesere! Forkurset er gratis!  Forpliktende påmelding sendes til Nina Horn på nina.horn@abbott.com

 

Program, De 25. Norske Perinataldager

Oppdatert programmet til De 25. Norske Perintaldager er tilgjengelig på vår hjemmeside!

Husk å meld deg på via link på hjemmesiden (fane på høyre side)

New Announcement. De 25. Norske Perintaldager

NPF Prisen 2012

 

    Norsk Perinatalmedisinsk Forening

     Norwegian Society of Perinatal Medicine

                                                                         

NPF-prisen 2012

 

Som tidligere år vil NPF også i 2012 dele ut NPF-prisene, én pris til en representant for sykepleier/jordmorgruppen og én til legegruppen. Prisene er på kr 15 000. Betingelsene er at du er medlem av NPF og sender en søknad hvor du beskriver et forskningsprosjekt som du planlegger å starte eller er godt igang med. Presiser bakgrunn, problemstillinger og metoder. Dersom du allerede har foreløpige resultater er det fint om du beskriver disse. Skisser hvordan pengene ønskes brukt. Du må nevne navnet på to fagpersoner som ikke er involvert i prosjektet, men som kjenner godt til det. Søknaden bør optimalt være på 2-4 sider. De innsendte søknadene vil bli vurdert av en egen komité nedsatt av styret for NPF.

 

Søknadene sendes fortrinsvis på e-post (word-fil) til:Torbjørn Moe Eggebø

torbjorn.moe.eggebo@sus.no

Stavanger Universitetssykehus, 4068 Stavanger

Frist for innsendelse: 1. oktober 2012!

 

Prisutdeling vil bli skje under banketten ved De 25. Norske Perinataldager i Oslo, 7.-9. november 2012. Vi ønsker at prisvinnerne presenterer resultatene fra prosjektene på nettsiden vår og som foredrag ved perinataldagene ved en senere anledning.

 

 

Oslo, Juni 2012                                 

Hilsen styret NPF v/leder

Britt Nakstad

Abstraktmal

    Norsk Perinatalmedisinsk Forening

     Norwegian Society of Perinatal Medicine

 

Frie foredrag – De 25. Norske Perinataldager 2012

                       

 

Alle deltagere er velkomne til å sende abstrakt til vurdering, for presentasjon under sesjonen ”frie foredrag”.  For å få et ensartet oppsett ønsker NPF at abstraktet skrives innen visse rammer. Abstraktet skal lagres i Word-format og begrenses til en A-4 side (maks ca 400 ord). Avstanden til venstre kant bør være 4 cm, avstand topp, høyre kant og bunn 2,5 cm. Bruk helst 12-punkt tekst.

 

Abstraktet deles inn i følgende punkter:

 

1.     Tittel, forfatter(e) og arbeidssted(er)

2.     Innledning som angir bakgrunnen for studien

3.     Mål hvor hensikten med studien beskrives, helst med en setning

4.     Materiale og metode. Her beskrives kort aktuelle pasienter, forsøkspersoner etc. og metoden. Ved litteraturstudie kan man beskrive de data søk som er utført for å finne relevant litteratur

5.     Resultater. Presenter de viktigste resultatene

6.     Konklusjon. Bør være kort og så konsis som mulig

 Ved kasuistikker sløyfes mål, materiale og metode og resultatavsnittene til fordel for beskrivelsen av kasuset.

 

NB! Frist for innsending av abstrakt er 1. oktober 2012!

 

Abstraktet sendes som vedlegg på e-post til vitenskapelig sekretær NPF

torbjorn.moe.eggebo@sus.no 

First Announcement! De 25. Norske Perinataldager


Her finner du det foreløpige programmet til De 25. Norske Perinataldager på Hotel Plaza, Oslo, 7.-9. november 2012.

8 sider. Side 1 av 1