Abstraktmal

    Norsk Perinatalmedisinsk Forening

     Norwegian Society of Perinatal Medicine

 

Frie foredrag – De 25. Norske Perinataldager 2012

                       

 

Alle deltagere er velkomne til å sende abstrakt til vurdering, for presentasjon under sesjonen ”frie foredrag”.  For å få et ensartet oppsett ønsker NPF at abstraktet skrives innen visse rammer. Abstraktet skal lagres i Word-format og begrenses til en A-4 side (maks ca 400 ord). Avstanden til venstre kant bør være 4 cm, avstand topp, høyre kant og bunn 2,5 cm. Bruk helst 12-punkt tekst.

 

Abstraktet deles inn i følgende punkter:

 

1.     Tittel, forfatter(e) og arbeidssted(er)

2.     Innledning som angir bakgrunnen for studien

3.     Mål hvor hensikten med studien beskrives, helst med en setning

4.     Materiale og metode. Her beskrives kort aktuelle pasienter, forsøkspersoner etc. og metoden. Ved litteraturstudie kan man beskrive de data søk som er utført for å finne relevant litteratur

5.     Resultater. Presenter de viktigste resultatene

6.     Konklusjon. Bør være kort og så konsis som mulig

 Ved kasuistikker sløyfes mål, materiale og metode og resultatavsnittene til fordel for beskrivelsen av kasuset.

 

NB! Frist for innsending av abstrakt er 1. oktober 2012!

 

Abstraktet sendes som vedlegg på e-post til vitenskapelig sekretær NPF

torbjorn.moe.eggebo@sus.no